TURKISH


                                   LDI-Leadership Development Initiative
                        "Önderlik Geliştirme İnsiyatifi" Gönüllü Hizmet Grubu

              İnsan aslında Yaratana suret ve insanlığa ruhsal önder olarak yaratılmıştır. Fakat manayı bedende algılama zorluğu içindeki insan, kendi benliğinde kaybolmuş olmasından ötürü bu yaratılış gayesinden oldukça uzaktadır. Bu nedenle de, gerçekten Mesihte bize sunulan kurtarışa ihtiyacı vardır. Bu kurtarışı gönenen her bir kişi ise, dolayısı ile adeta yeni doğmuş bir kişidir. Çünkü yeniden, düşmüşlüğünden esas yaratılış gayesine geri dönmüştür. Bu noktada kişi, Yaratana suret ve insanlığa ruhsal önder olma yolunda Mesih'in kurtarışında ve Ruh'un rehberliğinde ilerlemeye başlar. Kısacası bu kişi artık insanlığa bir mana önderidir.
               Fakat ne yazık ki, bir çok Mesih İnanlısı, hele hele bu yola yeni çıkanlar, yeni yaşamlarındaki bu konumlarının farkında bile değillerdir. Mesihle çıktıkları Ruh'un rehberliğindeki Yaratan'a yolculuklarında, yani "mana yolunda", çoğu zaman "bol yaşam'ı", Ruh'ta ve gerçekte ibadeti ve Işığa kanal olmayı, yani müjdeye tanıklığı doğal yaşamlarına ve her güne indirgemekte oldukça zorlanmaktadırlar. Bununla birlikte kendi yerel yaşam ortamları ile ve kültürleriyle de uyum içinde olma konusunda oldukça güçlük çekip insan kardeşleriyle de empati kurmakta, sevgi ve saygı temelinde yapıcı bir diyalog içinde olmakta oldukça zorluk çekmektedirler.
              İşte LDI- yani Önderlik Geliştirme İnsiyatifi, Mesih İnanlısının karşılaştığı bütün bu zorlukları kolaylıkla aşabilmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir "gönüllü hizmet gurubudur". Ve LDI gönüllü hizmet gurubu, elinden geldiğince gurubu oluşturanlardan başlamak kaydı ile her bir inanlının ruhsal önderlik hizmetinin farkına varmasına ve bu önderliği etkin ve yerinde kullanabilmesine, bol yaşamı, Ruhta ve gerçekte ibadeti ve Işığa kanal olmayı günlük hayatına indirgeyebilmesine teşvik ve yardımcı olabilecek bir çok hizmeti sunmayı hedefleyen bir duvarsız gönül dergahı, daha bizden bir tabirle Mesih Dergahıdır. Bu arada Mesih inanlısının kendi yerel yaşam ortamı ve kültürü ile de uyumlu olabilmesine yardımcı olmayı amaçlar.
          Bu bağlamda LDI gönüllü hizmet gurubu, Matta 9:35-36'da; "Mesih İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak mabetlerde öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar" sözlerini temel alarak bu hizmetlerini ziyaretler, sohbetler, mana çalışmaları, günlük toplu ibadetler, karşılıklı sorun paylaşımları, teşvikler ile sürdürmeye çalışır. Özellikle farklı yerel ortamlarda ve kültürlerde yaşayan ve yeni yaşamlarında farklı deneyimleri olan Mesih talebelerini birbirleriyle tanıştırıp paylaşmalarını sağlar ve bir arada karşılıklı paydaşlıkta bulunmalarına aracı olur. Bu arada toplum içindeki farklı algı, kültür ve inançlarda yaşayan insan kardeşlerimizle de bütün insanlığın huzur ve esenliği için, Mesihi sevgi ve saygı ilkelerinde, yapıcı diyalogların kurulması içinde oldukça özenli ve özel bir gayret gösterir.
           "LDI gönüllü hizmet gurubu" bütün bu hizmetlerini yerine getirirken Elçilerin İşleri 2:42'de "hergün mabette toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Yaratan'ı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Yüceler Yücesi de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu." sözlerinde görüldüğü gibi, oldukça sade bir inanç ve uygulama temelini kendisine esas almaktadır. Ayrıca LDI gönüllü hizmet gurubu bütün bu hizmetlerini, inanlının doğal yaşam ve inanç ortamını bozmadan, bulundukları yerel yaşam ortamlarında; işlerine, kültürlerine ve cemaatlerine ya da cemaat içi hizmet ya da önderliklerine bir sorun çıkarmayacak ya da bir engel oluşturmayacak şekilde yapmaya özellikle dikkat eder.
                    Gayret bizden, takdir Mesih'inde ve Ruh'unda Yüceler Yücesinden. -Rev.Dr.T.Üçal